Mijn naam is Hans Heijnen. Ik coach en begeleid mensen en organisaties.  Dit doe ik vanuit mijn  overtuiging dat mensen die op de juiste manier geraakt worden en echt vanuit zichzelf, van binnen uit in beweging komen, het verschil maken .  Mensen zijn vanuit hun kern, hun  ‘echte’ ik  betrokken, ondernemend, verantwoordelijk en hebben behoefte aan menselijk contact en relaties of dit nu is met klanten, met partners of met collega’s. Deze kern is echter vaak verstopt, onzichtbaar,  gedoofd en vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen staan relaties in de weg. De uitdaging waar ik voor staat is het  mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van deze kern en het werken aan contact en relaties. Dit leidt tot meer zelf effectiviteit, werkplezier en daarmee betere prestaties op het werk en meer plezier in het leven.

Als mediator werk in vanuit deze overtuiging en uitdagingen. Daarnaast speelt mediation de aard en fase waarin conflicten een belangrijke rol bij de aanpak en het te volgen traject!

Mediation

Mediation

Of het nu om het oplossen van een conflict gaat, het voorkomen van een conflict, het uit een impasse komen  of het omgaan met dilemma’s, centraal bij mijn mediaton staat het komen tot een bevredigende oplossing die door de partijen aangedragen en gedragen wordt.  Ik werk als ADR register mediator volgens de richtlijnen van het ADR Register.

Begeleiding

Begeleiding

Bij de begeleiding staat het vormgeven en implementeren van leer- en ontwikkel-omgevingen centraal. Tijdens de kennis-making wordt de ondersteuningsvraag  verder uitdiept en worden de contouren van de inhoud, intensiteit en frequentie van de begeleiding vastgesteld.  De begeleiding is het meest geschikt voor organisaties waarbij de visie op leren en ontwikkelen en  werken en veranderen geïntegreerd zijn en waar human resources en social resources vanuit eenzelfde plek worden aangestuurd.

Coaching

Coaching

Bij de coaching staat de hulpvraag van de coachéé centraal. Tijdens de intake wordt deze hulpvraag uitdiept en worden de contouren van de inhoud en duur van het coachingtraject vastgesteld. Op basis hiervan formuleren we samen de coachdoelstellingen. Centraal staat hierbij de intrinsieke motivatie van de coachéé en de echte wil en moed om aan de slag te gaan.

Testimonial

Het is een inspirerend en ondersteunende e-learning. Fijn om hem parallel aan de te volgen live training (Radar) én om hem modulair te kunnen volgen in het verlengde van mijn eigen kennis en leerproces / leergierigheid. Persoonlijk leiden de kennisvragen met scoreresultaat mij af van het antwoord wat ik intuïtief had willen geven. Ik merk dat ik geneigd ben niet in te vullen wat ik vind, maar wat ik denk dat de ander voor een antwoord wil. Dit leidde meermaals tot een fout antwoord. Maar dat zegt meer over mij dan over de training. Deze e-learning, en de daarbij fout gegeven antwoorden, hebben mij echter ook versterkt in de gedachte: het gaat er minder om of ik het goede antwoord geef, maar om welk gedrag ik ga vertonen na het volgen van deze e-learning. Tip: toelichten over hoe snel terug te keren naar de learning na het openen van een PDF bestand

Ada Stolk over de online training

Evenementen

Nieuwsberichten

Introductie lerend netwerk teamcoaches

De introductiebijeenkomst op 29 juni j.l. voor het inrichten van een lerend netwerk voor teamcoaches in Limburg is met zo’n 50 teamcoaches heel goed en met veel enthousiasme bezocht.  In de presentatie  Lerend Netwerk Teamcoaches 29 juni tref je het programma,  uitslagen van  gestelde vragen en de opzet van het lerend netwerk aan! Hier enkele impressies […]

The post Introductie lerend netwerk teamcoaches appeared first on eMovement.

Lees meer...

Hans Heijnen ADR Registermediator

Hans Heijnen, expert bij eMovement,   is per 22  mei 2018  als registermediator en register onderhandelaar ingeschreven bij het ADR International register.  Hiermee krijgen zijn werkzaamheden als mediator en onderhandelaar  een internationale kwaliteitserkenning en is de ADR gedragscode van toepassing op zijn werkzaamheden. Zijn focus bij mediation zaken ligt bij ondernemers- en organisatieconflicten, arbeidsconflicten, bestuursconflicten en verzekeringsconflicten. […]

The post Hans Heijnen ADR Registermediator appeared first on eMovement.

Lees meer...
Meer berichten