Waar anderen vinden waar mijn talenten en capaciteiten liggen?

Mensen een spiegel voorhouden waarbij ze zichzelf herkennen en erkennen dat ze zelf in beweging mogen/moeten komen

De gevoelige snaar van mensen raken waardoor ze inzicht krijgen in wat ze belemmerd of stimuleert om zelf in beweging te komen

De verbinding te leggen tussen de kern van de mens(hoofd, hart, buik) en het kern van de organisatie(missie, waarden, betekenis)

De vertaalslag maken tussen wat de organisatie wil bereiken(en hoe dit te doen) en wat dit voor de mensen die het moeten doen betekent in relatie tot wat ze zelf willen bereiken(en hoe dit te doen)

Een omgeving(team) creëren waarbij mensen zich veilig voelen om zelf initiatieven te nemen gericht op het bereiken van de  ambities

Een sfeer creëren waarbij mensen in staat zijn elkaars kwetsbaarheden te laten zien waardoor ze elkaar meer opzoeken en elkaar eerder vinden

Het sturen op prestaties en resultaat door het benutten van capaciteiten en het inzetten van unieke talenten die iedereen bezit vanuit inspiratie, confrontatie en actie

De swung houden in het team om complexe veranderingen niet vanuit problemen en complexiteit te zien maar vanuit uitdagingen en eenvoud. Het meer benutten van het sociale kapitaal door het werken aan de constructieve sociale cohesie

Het daadwerkelijk komen tot het  transformeren van gedrag en houding  vanuit een constructieve voeding van gevoel en gedachten door het doorbreken van patronen, het loslaten van overtuigingen en het  werken vanuit empathie

De organisatie,de mensen en de omgeving kortom alle stakeholders beschouwen vanuit het hier en nu en vanuit perspectieven en vergezichten in de toekomst zowel vanuit de mensbril als de organisatie bril.