De belangrijkste drijfveer om als mediator op te treden  is mijn missie om mensen  die in gespannen onderlinge verhoudingen zitten en of zich in conflictsituaties bevinden doorspekt met meningsverschillen, verharde standpunten, impasses, weer in contact met zichzelf en de  ander te brengen waarbij de mediaton erop gericht is dat partijen samen zelf tot een bevredigende oplossing voor alle partijen.  Als ADR register mediator werk ik volgens de richtlijnen van het ADR register.

Ik geloof dat  het omgaan met en het verwerken van de  blokkades en beperkingen die  het werken  en leven vanuit je (kern)waarden  in de weg staan,  een eerste stap is  naar het oplossen van conflicten en impasses.  Door  auw’s(pijnlijke ervaringen, gevoelens en of gedachten) onder ogen te zien en  van binnenuit te  onderzoeken en te verwerken ontstaat rust en  ruimte om de ontstane situatie vanuit een ander perspectief te zien of wellicht voor het eerst weer perspectief te zien waardoor het (ver) oordelen minder wordt en zelfs verdwijnt.

Mijn mediation richt zich veelal op meer complex situaties binnen werkgever/werknemer relaties, tussen eigenaar partners relaties en in bestuurlijke kwesties in directie- en bestuurskamers!