De belangrijkste drijfveer om  mensen te  coachen is mijn  verlangen dat mensen  meer vrijheid en verbinding ervaren en dat ze zich daardoor  meer van binnenuit, vanuit wie ze echt zijn , ontwikkelen.  Via  mijn coaching mag ik hier een bijdrage aan leveren.

 

Ik geloof dat  het omgaan met en het verwerken van de  blokkades en beperkingen die  het werken  en leven vanuit je (kern)waarden  in de weg staan,  een eerste stap is  naar het bewegen vanuit wie je echt bent.  Door  blokkades, overtuigingen, maskers en patronen onder ogen te zien en  van binnenuit te  onderzoeken ontstaat rust en  ruimte voor je  echte ik, voor wie je  echt bent.

DDe ervaringen en inzichten die ik hierbij heb opgedaan gecombineerd met mijn achtergrond als bedrijfskundige hebben tot de coaching aanpak geleid die ik hieronder schematisch toelicht.

CoachingTraject_eMovementHet is een genoegen en geeft veel voldoening om mensen hierbij individueel, in duo’s of als team op deze manier te mogen coachen.  De intensiteit van het traject hangt af van de aard van de coaching.