De belangrijkste drijfveer om organisaties te  begeleiden is mijn verlangen dat organisaties  meer aandacht hebben voor  mens- en relatie gericht werken  en  dat zich daardoor   meer ondernemendheid en  betrokkenheid  ontwikkelt.  lees meer . Via mijn begeleiding mag ik hier een bijdrage aan leveren. Hierdoor geef ik zelf invulling aan mijn behoefte aan mens- en relatiegericht werken, om te werken vanuit mijn ondernemendheid en betrokkenheid.  Mijn activiteiten richten zich op het ontwikkelen van organisaties via het vormgeven en implementeren van een hedendaagse leer- en ontwikkelomgeving waarin leren en ontwikkelen hand in hand gaat met werken en veranderen.

Ik geloof in omgevingen  die tot stand komen van een  constructieve onderstroom  het meest effectief plaatsvinden.  Bij het begeleiden van organisatieveranderingen,  het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s of het ontwerpen van netwerk – en organisatie inrichtingen staat dan ook het werken vanuit en rekeninghoudend met de onderstroom, centraal. De blokkades en beperkingen die zich in de onderstroom bevinden zijn een optelsom van de individuele en teamblokkades en beperkingen . Door mensen te confronteren en te laten reflecteren ontstaat als vanzelf beweging.

De positieve en constructieve zaken uit de onderstroom  en is net zo een optelsom, is  inspirerend en leiden tot betere  prestaties. Door mensen te waarderen en te respecteren ontstaat hierdoor als vanzelf een krachtenbundeling die leidt tot verbinding en  FLOW

De ervaringen en inzichten die ik hierbij heb opgedaan gecombineerd met mijn achtergrond als bedrijfskundige hebben tot de aandachtspunten  in de begeleiding  die ik hieronder schematisch toelicht.

Mijn primaire aandachtsgebied is het werken aan een verbeterde of vernieuwende leer- werk- en ontwikkelomgeving die er op gericht is om organiseren en veranderen te integreren in het leer- en ontwikkelproces van mensen en teams. Bij grote organisaties vormt het middlemanagement de spil. Bij MKB bedrijven is deze rol weggelegd voor de eigenaren.

OrganisatieOntwikkelingkrachtenbundelen